En lærers guide til 4C

21.århundrets ferdigheter er faktisk mer enn et tiår gammelt. Likevel spør stadig utdannere viktige spørsmål rundt dette. Her finner du hele rapporten.

De fire C'er er:
  1. Critical thinking
  2. Communication
  3. Collaboration
  4. Creativitet

Ikke helt det samme på norsk :-) 3K og en S: Kritisk tenkning, Kommunikasjon, Samarbeid og Kreativitet.

Skjermbilde 2015-11-21 kl. 09.59.29.png