Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S)
ATC21S er et prosjekt som ble initiert av Cisco, Intel og Microsoft. Det er i dag et samarbeid mellom forskere, offentlige myndigheter og næringsliv. Prosjektet fremhever endringer i samfunnet som en følge av teknologisk utvikling. Du finner rapporten her.

skills_noatc21s.jpg
skills_noatc21s.jpg


ATC21S består rammeverket som beskriver kompetanse for det 21. århundre av ti ferdig-heter fordelt på fire hovedkategorier:

Måter å tenke på (Ways of Thinking)
– Kreativitet og innovasjon
– Kritisk tenkning, problemløsning, beslutningstaking
– Å lære å lære, metakognisjon

Måter å arbeide på (Ways of Working)
– Kommunikasjon
– Samarbeid

Arbeidsredskap (Tools for Working)
–Informasjons-literacy
– IKTliteracy

Å leve i verden (Living in the World)
– Medborgerskap
– lokalt og globalt
–Liv og karriere
– Personlig og sosialt ansvar
– inkludert kulturell bevissthet og kompetanse