KSAVE modellen, et akronym for Knowledge, Skills, Attitudes, Values and Ethics.Ved å gjennomgå rapporter og planer fra flere ulike land har man indentifisert 10 ulike former for kompetanse somdeles i fire hoved kategorier:
ksave.JPG
Les mer om dette på s.26 i Camilla Bøes masteroppgave.